حاشيه ها، شايعه ها و تلاش عوامل نفوذي جهت بر هم زدن وحدت . . .

14 05 2011

به نام بي نام او

قابل توجه تمام همراهان محترم عرفان حلقه

متاسفانه در اين روزها كه حفظ وحدت و آرامش از اصلي ترين اركان حركت مي باشد، برخي از دوستان به تحريك عوامل نفوذي معاندان در داخل مجموعه به واكنش هاي غير اصولي نسبت به برخي قضايا اقدام مي نمايند. اينجانب از آنجا كه احساس مي نمايم اين قضايا ممكن است منجر به بروز مشكلاتي به ويژه درحفظ وحدت دوستان شود و در مواردي هم انحرافاتي را در آموزه هاي حقيقي عرفان حلقه ايجاد نمايد چند نكته را خدمت تمامي دوستان يادآور مي شوم :

1. از تمامي دوستان محترم كه در فضاي حقيقي و مجازي فعاليت دارند تقاضا دارم، اعمال، تفكرات و برداشت هاي خود را به هيچ عنوان در درجه اول به استاد عزيز، در درجه دوم به كل مجموعه عرفان حلقه و در درجه سوم به وكيل محترم استاد متصل ننمايند.

متاسفانه مشاهده شده است كه برخي افراد در اين روزها در فضاهاي اشتراكي و . . . تفكرات خود را به آموزه هاي استاد عزيز و شخص استاد گرانقدر مرتبط مي دانند و مي گويند ايشان خود، اين را فرموده اند. نمونه ي بارز آن اين است كه برخي از افراد در توجيه سكوت خود مي گويند : استاد به ما فرموده اند به حلقه ها اعتماد كنيم يا استاد خودشان در پرتوي رحمانيت الهي مي باشند و نيازي به كمك كسي ندارد يا استاد فرموده اند در فاز منفي نرويم پس به جاي خبر رساني در مورد اوضاع بد ايشان بياييد در روح جمعي كار كنيم و آموزه هاي ايشان را گسترش دهيم و . . .

اينجانب خطاب به اين دوستان محترم عرض مي نمايم اگر به هر دليلي تصميم به سكوت گرفته اند بهتر است آن را توجيه ننموده و به آموزه هاي استاد عزيز انحرافي وارد ننمايند. استاد عزيز در دروه 4، در قسمتي از سخنانشان كه در مورد مقابله با ظلم و حق طلبي بود به صراحت فرموده اند كه ما سكوت نمي كنيم و حرف خود را مي زنيم و . . . (اين فايل به نام عصر رويارويي انديشه به صورت صوتي و تصويري در مركز دانلود اين سايت امكان دانلود را دارد.)

بنابراين اينجانب هم صراحتاً عرض مي كنم سكوت در اين برهه يعني همسويي با دشمنان و حركت در خلاف جهت آموزه هاي استاد عزيز.

همچنين در همينجا جا دارد مطلبي را كه با عنوان » اعلام ارتباط روح جمعي در ساعت 11 هر شب از سوي استاد عزيز» در برخي فضاها منتشر گشته است را تكذيب نمايم و خدمت تمامي دوستان عرض كنم، استاد عزيز با هيچ فردي حتي وكيلشان تا اين لحظه، تماس تلفني هم نداشته اند و از دوستان تقاضا دارم در اين موارد هوشيار باشند.

يا در برخي فضاها متاسفانه مشاهده مي گردد عده اي مي گويند وكيل استاد طاهري عزيز همه را به سكوت دعوت كرده اند، حال اين پرسش مطرح مي شود آيا فردي كه امين استاد عزيز مي باشند ممكن است خلاف آموزه هاي ايشان حركت نمايند در حاليكه خود استاد سكوت را جايز ندانسته اند ؟ و از طرفي دوستان بهتر است توجيه اعمال خود را به ديگران مرتبط نكنند. و به حقيقت سخنان توجه بيشتري نمايند.

2. متاسفانه در برخي فضاهاي اينترنتي به ويژه شبكه هاي ارتباط جمعي مشاهده شده است، عده اي كه سكوت را برگزيده اند به توهين علني به افرادي مي پردازند كه در راستاي آموزه هاي استاد عشق و مبارزه با ظلم، فرياد حق جويي سرداده اند. اينجانب به اين دوستان پيشنهاد مي نمايم اگر مي خواهيد سكوت كنيد، مختاريد ولي با اين رفتارها به هويت مجموعه لطمه نزنيد و به معاندان همراه نشويد. در صورت ادامه اين روند،  از ديدگاه اينجانب افرادي كه توهين به ساير افراد را در دستور كار خود دارند، عوامل نفوذي معاندان تلقي مي شوند نه دوستان مجموعه.

3. در اين روزها شاهد اين هستيم، عوامل نفوذي معاندان كه كاملاً‌ ترس سراسر وجودشان را فراگرفته است و از اين رو نيمه هاي شب اقدام به نوشتن هجوياتي در سايت هاي خود مي نمايند، با تحريك برخي از دوستان مجموعه، كليه ي فعاليت هاي حق جويانه دوستان، حتي روزه ي اعتراضي را عملي سياسي تلقي مي نمايند و متاسفانه دوستاني كه اين كار را انجام مي دهند غير مستقيم متهم به خودخواهي و منحرف شدن از مسير آموزه هاي عرفان حلقه مي نامند. اينجانب صريحاً‌ عرض مي كنم، هم اكنون معاندان عرفان حلقه ترسيده اند و هجوياتي كه اين روزها در برخي فضاها منتشر مي گردد ناشي از همين ترس است . اين شايعه پراكني ها تنها جهت مسلط شدن خودشان بر اوضاع و ضربه زدن به اين عرفان خدامحور مي باشد كه اينجانب به همراه تمامي رهروان حقيقي اين عرفان، اين اجازه را به اين افراد نخواهيم داد.

4. افرادي كه مي گويند ما از شنيدن اخبار در فاز منفي مي رويم و يا احساس ترس به آنها راه يافته است بهتر است به جاي حذف حقيقيت ، به خودسازي بپردازند. از نظر اينجانب كسي كه نتواند در مقابل اين اتفاقات ايستادگي نمايد و مديريت بحران داشته باشد، فردا در مقابل مشكلات سخت تر از اين مسلماً شانه خالي خواهد كرد. و توصيه ي آخر اينجانب به اين دوستان اين است كه اگر نمي توانند خود را بسازند، به سكوت خود ادامه دهند و اجازه ي بدهند تا مشتاقان، به فعاليت هاي خود در راستاي آزادي استاد عزيز همت گمارند.

5. در اين چند روز اخير متاسفانه در مورد روزه ي اعتراضي دوستان كه در حمايت از استاد طاهري عزيز برگزار مي گردد هم سخنان عجيبي به چشم مي خورد. عده اي اين حركت خودجوش و رحماني را سياسي و منفي مي پندارند، عده اي آن را رفتن به فاز منفي و مخالف با آموزه هاي استاد عزيز، عده اي آن را حركتي واكنشي و احساسي، عده اي آن را حركت تند و القا كننده ي مريد و مرادي و . . .

در پاسخ به همه ي اين دوستان اين مطلب را بيان مي نمايم. يكي از درك هاي عرفان حلقه درك تن واحده مي باشد. تن واحده به اختصار يعني اينكه هر فردي در جهان هستي جلوه ي ديگري از تمامي انسان ها است و اينگونه تمامي انسان ها به هم ارتباط دارند. حال استاد محمد علي طاهري عزيز، هم اكنون خود ما هستيم كه در اين وضعيت نامناسب به سر مي برد، پس عدم اعتراض ما يعني اينكه ما نسبت به خود ظالميم و حاضريم به خود آزار برسانيم و از طرف ديگر به اين معني است كه ما حاضريم شريك ظلم ها در جهان باشيم.

دوستان توجه داشته باشند حق جويي يكي از درس هاي عرفان حلقه مي باشد و اگر ما نتوانيم اين درس را به درستي فرا بگيريم مسلماً در دروس ديگر هم موفقيت نخواهيم داشت، چراكه ياران حق همواره بايد مجهز باشند، چون هر لحظه ممكن است مانعي بر سر راهشان قرار بگيرد.

6. عده اي ديگر از دوستان در فضاهاي مختلف بيان مي نمايند به جاي پرداختن به اخبار اينچنيني بياييد درس هاي استاد عزيز را گسترش دهيم. در پاسخ به اين دوستان بايد عرض نمايم وقتي ما خود درس هايمان را به درستي فرانگرفته ايم و آنها را به كار نمي بنديم و با برخي رفتارهاي خود نشان مي دهيم كه باور صحيحي به آموزه هاي استاد عزيز نداريم، چگونه مي توانيم دنيا را از اين سفره ي رحمانيت الهي بهره مند سازيم. دوستان توجه داشته باشند منظور اينجانب رفع عيوب جسمي و ذهني و . . . نمي باشد، منظور درك مطالب است. استاد بارها فرموده اند و توصيه كرده اند تا موضوعي را به درستي درك نكرده ايد آن را بيان ننماييد، جراكه ضمن ايجاد سوءتفاهم، ممكن است موجب دل زدگي فرد شنونده از اين راه الهي گردد. و اين دقيقاً‌ يكي از اشتباهاتي ست كه مسلماً خيلي از ما آن را انجام داده ايم.

7.عده اي از دوستان در برخي فضاها به گونه اي صحبت مي نمايند كه از سخنانشان اينطور استنباط مي شود كه شبكه مثبت و منفي را با هم اشتباه گرفته اند. به عنوان مثال اينكه استاد فرموده اند : به حلقه ها اعتماد نماييد، به اين معنا نيست كه در گوشه اي راحت و آسوده بشينيد و حلقه ها، همه كار را برايتان انجام خواهند داد. نكته ي مهمي كه بايد بدانيم قانون شاهد و تسليم است، استاد منظورشان اين بود كه از شاهد و تسليم بودن غافل نشويد و مطمئن باشيد كه كار به صلاحديد هوشمندي انجام مي گيرد، البته در برخي ارتباطات خواست ما شرط مهمي در جهت نتيجه گرفتن مي باشد. دوستان توجه داشته باشند قرار نيست هوشمندي مثبت الهي شمشير به دست بگيرد و تمام مخالفان راهش را نابود سازد و يا قرار نيست كسي را آزاد يا دربند نمايد. هوشمندي الهي به صورت هوشمندانه ما را در جهت تحقق حق ياري نموده و با آزادسازي ما از بسياري بندها و كمك در جهت ارتقاي جمعي، در صورت تلاش و خواست ما، در راستاي تحقق امري رحماني ياريگر ما خواهد بود. چراكه اگر هوشمندي بخواهد چنين كاري را نمايد متناقض با خيلي از قوانين عادلانه مي باشد و عملاً‌اينگونه اعمال بيشتر رنگ و بوي شبكه منفي دارند. به عبارتي ديگر درست است كه در نهايت حق پرستان پيروز مي شوند اما تحقق اين موضوع به تلاش زميني و خواست همه ي انسان ها و بهره مندي هرچه تمام تر از حلقه هاي رحمانيت الهي بستگي دارد و موضوعي يك بعدي نمي باشد.

و نكته ي آخر اينكه دوستان محترم بهتر است به حقوق هم احترام گذاشته و به جاي پرداختن به حاشيه ها و شايعات، به خودسازي وجودي در اين ايام دست بزنند و آموزه هاي استاد عزيز را مرور نمايند. بدانيد بخشي از وظيفه ما مقابله با تهاجمات است كه در حال حاضر اطلاع رساني و برخورد صحيح با اكاذيب منتشر شده در كنار راه هاي قانوني يكي از اين راه هاست. لذا با بهره مندي از هوشمندي الهي و كار جدي، به هيچ وجه خود را گول نزده و فرياد حق طلبي سر دهيم. بدانيد استاد وقتي كه بيرون بيايند از ما انتظار عمل به آموزه هايشان را دارند نه . . .

اميد است كه بيان اين موضوعات روشنگر تمامي دوستان باشد و از اين لحظه به بعد تمامي دوستان با حفظ وحدت فضاي داخلي را از اينگونه حملات خنثي نموده و اجازه دهند تا فعاليت هاي حق جويانه انجام گردد. باشد كه به زودي استاد عزيز را در كنار خود ببينيم و باري ديگر از رهنمودهاي انسان سازشان بهره مند گرديم.

با تشكر و به اميد آزادي استاد عشق و رويش حقيقت در دلهاي تمام بشريت

رهرو عرفان حلقه

Advertisements

کارها

اطلاعات

2 responses

15 05 2011
سليماني

بسياري از فرمايشات شما صحيح است اما ممكن است ما هرگز به درك درست تمامي اموزه ها نرسيم كما اينكه بسياري از مستر ها نيز نرسيده اند. لذا اين نمي‌تواند دليلي بر بيان نكردن درس ها باشد.
موفق باشد

15 05 2011
administrator

به نام بي نام او
دوست محترم با عرض سلام خدمت شما
از اينكه اين مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته است بسيار خرسندم. در مورد درك، منظور درك كامل نيست، بلكه درك نسبي است. و اين موضوع در مورد مسائلي چون پيامبران، اديان الهي، شيطان، نماز و . . . مهم تر است. چراكه در برخي موارد مشاهده شده است كه فرد نظر شخصي خود را بر سر كلاس خود يا در هنگام دعوت فردي به اين راه الهي بيان مي نمايد. منظور بيشتر روي اين مسائل است و گرنه اينجانب به هيچ وجه نمي پذيرم كه دوستان محترم چه مربي و چه شاگرد مطلبي را بيان ننمايند.
فقط هدف اين بود كه به دوستان يادآور شويم ضمن امانتداري به عمق مطالب توجه بيشتري داشته باشند و از سطحي نگري دوري نمايند.
باشد كه اين پاسخ نيز مورد قبول شما و ساير كمال جويان واقع گردد.
با سپاس از شما و به اميد آزادي استاد عشق

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s